Danceteamer of the Year vote 2019

Danceteamer of the Year award is given to a person who lifts up the community, treats all the other Danceteamers with respect and positive vibes and motivates the people around him/her to be the best that can be. This award is not about the dance skills but about the true Danceteam vibe, and spreading it wherever he or she goes! We give the power to you, dear Danceteamers, to decide who deserves this award this year. You can vote any Danceteamer, regardless of their age. 

Vuoden Danceteamiläinen -palkinto annetaan henkilölle, joka läsnäolollaan vie yhteisöämme eteenpäin, kohtelee kaikkia muita Danceteamiläisiä kunnioittavasti ja positiivisella mielellä, ja motivoi ympärillään olevia ihmisiä olemaan paras versio itsestään. Tämä palkinto ei liity tanssitaitoihin, vaan positiiviseen Danceteam henkeen, jota henkilö levittää mukanaan minne ikinä meneekään. Me annamme päätösvallan teille, rakkaat Danceteamiläiset, jotta voitte valita kuka ansaitsee tulla palkituksi tänä vuonna. Voit äänestää ketä vain Danceteamiläistä, iästä riippumatta.